Expositie
Nu te zien

Waar eindigt het? – Keramische sculpturen van Tilmann Meyer-Faje

08 mei 2024 - 02 juni 2024

Monumentaal keramiek tonen anders dan gebruiksaardewerk tijdens de Goudse Keramiekdagen; dat was en is nog steeds het achterliggende idee bij de Firma | kunstcentrum Gouda. Dit jaar selecteerde we hiervoor de keramische sculpturen van de Duits-Nederlandse kunstenaar Tilmann Meyer-Faja (1971), te zien van 8 mei t/m 2 juni.

Coasters, boorplatforms en prefab woonblokken gaan de ruimte van De Firma vullen. Het repeterende grit van de houten balken van de ruimte vinden we terug in de prefab woonblokken van Tilmann. Hij deed daarvoor inspiratie op in de voormalige DDR en de Sovjet-Unie, waar in de jaren’70 en ‘80 van de vorige eeuw woonblokken van geprefabriceerde betonplaten verrezen. Die zogenaamde ‘plattenbau’ herkennen we in Tilmann’s keramische woonblokken. In zijn werk zien we de repetitieve elementen van de gevelplaten. Hij vroeg zich wel eens af in hoeverre wij als mens eigenlijk de scheppers en ontwerpers zijn van de industriële processen of dat wij slechts uitvoerders daarvan zijn. Ook zijn woonblokken zijn het resultaat van geautomatiseerde processen, maar volgens de kunstenaar kan er wel degelijk iets mis gaan, bijvoorbeeld tijdens het bakproces. We zien dan ook de gebreken van de constructie en de onvermijdelijke achteruitgang van de woonblokken. Tilmann wordt toeschouwer van zijn eigen bouwacties en maakt zich niet druk om esthetische reflectie. Deze bijna-meditatieve toestand van de repeterende handelingen maakt het ook mogelijk om snel en intuïtief te reageren op de eisen van het materiaal. De ongeplande ongelukken die onvermijdelijk gebeuren kunnen ook de basis zijn voor nieuwe bouwmethoden. Maar waar eindigt het?

Naast prefab gebouwen toont Tilmann Meyer-Faje ook de wonderen op zee. De qua structuur op de woonblokken gelijkende boorplatforms ogen echter nog kwetsbaarder, zeker wanneer je bedenkt dat deze gevaarten midden op zee staan en huizehoge golven en orkaankracht moeten trotseren.
Dat geldt ook voor zijn keramische schepen uit de serie Volle kracht vooruit, zoals een coaster en de brug van een containerschip of bulkcarrier. De schepen die onze zeeën en oceanen bevaren vormen de drijvende kracht achter onze grootschalige wereldhandel. Maar ze ogen en zijn roestig zelfs imperfect, aangetast door het veelvuldige gebruik en de inwerking van het zoute zeewater. We vinden ze terug op de sloopwerven aan de kust van India waar Tilmann zijn inspiratie voor zijn serie vandaan haalde.

Deze expositie is op 9 en 10 mei onderdeel van de Goudse Keramiekdagen.