Astera Mortezai

Installaties, Interactieve kunst, Performance, Tekenkunst, Videokunst

“De confrontatie met andere talen en de veelvuldigheid van culturen zijn een constante in Mortezai’s werk”

The Power of Braids

2023

Performance Art

A performance for “WOMAN LIFE FREEDOM”’ in solidarity with iranian women, museum_gouda,


Stille Schreeuw

2022

Live Performance, ca. 40 minuten

Patterns on large rolling stamps are printed on installed papers.


Only my body carries me

2022
200 x 135 x 130 cm
Fabric, metal, neon lights, drawing, embroidery

Traces of memories and feelings are embroidered on a drawing of a ribcage and its patterns.


Foto: Nicolas Manenti

Sweet Civilisations

2022-heden
30 x 20 x 3 cm
Installation made of molded candy bricks made of sugar

She makes candy molds based on old Mesopotamian motives found in Saqiz, her hometown. these artefacts have been stolen or damaged over the centeries.


Buddy Bodies

2020
variabel afmetingen
Papier maché

Serie of sculptures. Buddy Body is a sculpture of a body, in every possible sense, geology, biology, or astronomy.


Monsieur Loyal

2022
160 x 140 x 50 cm

The hologram of a master of ceremonies signals the start of a fictitious discussion between two sculptures of hands, adorned with fancy sleeves.


See video: https://www.asteramortezai.com/monsieur-loyal

Contact

Astera Mortezai
Installaties , Interactieve kunst, Performance, Tekenkunst, Videokunst

astera.mortezaiy@gmail.com

06 86291232

/www.asteramortezai.com
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube

Biografie

Astera Mortezai is een multidisciplinaire kunstenaar die leeft en werkt in Nederland. Zij is afkomsting uit Iraans Koerdistan (Saqqez, 1980). In 2008 behaalde ze haar Master of Fine Arts in Teheraan. Astera Mortezai is a multidisciplinary artist who lives and works in the Netherlands. She is originally from Iranian Kurdistan (Saqqez, in 1980) and graduated as a Master of Fine Arts in Tehran in 2008.

Met haar achtergrond als performancekunstenaar, en met gebruik van een verscheidenheid aan materiaal, onderzoekt Mortezai de consequenties van verplaatsing op het lichaam en de sporen die de geschiedenis achterlaat op ons innerlijke leven. De confrontatie met andere talen en de veelvuldigheid van culturen zijn een constante in haar werk. Met haar werk reageert Mortezai op alledaagse voorwerpen om een poëtische interactie te veroorzaken. Daarbij wordt het lichaam gezien als een poëtisch voorwerp dat zich verbindt met zijn omgeving; het penetreert, doet uitdijen en dan andere organen maakt, als een omgevingssculptuur.

With a background as a performance artist and using a great variety of materials, she investigates the consequences of displacement on the body and the traces left by history on our intimate life. The confrontation with different languages and the multiplicity of cultures is a constant element of her works. She makes them interact with ordinary objects to stage poetic interactions. The body is seen as a poetic object which connects to its environment and expands in it, penetrates, then makes other organs, just like an environmental sculpture.