Nicolas Manenti

Installaties, Tekenkunst, Videokunst

Growth

2023
400 x 450 x 250 cm
wood, metal, chair legs

There is the idea of a standardized environment which is slowly collapsing in madness.


Collision Boundary

2022
180 x 160 x 120 cm
Wood, polyester, metal, varnish

Three tables collide to form a chaotic landscape, colonized by tiny flag pins.


Moot

2021
320 x 100 x 260 cm
Wood, metal, plexiglas, Microphones, amplifiers, paint

Moot is made of two collided pulpits, surmounted by a barricade. The art of debate is experienced with the interlocutors out of sight.


Apparent Signs, from the series Lieblos Zusammengepresst

2022
130 x 100 cm
Lacker, marker and pen on paper


Taphonomy III ( Participatie)

2022
20 pieces, 28 x 24 cm (total)
Acrylic and wax on birch wood

The dutch work law is engraved on a plank, sawed in 20 pieces. A Q-R code allows the buyers to contact the artist to reconstruct the work.


Timelines (01 Jan. 1985 - 31 Dec. 2024)

2020
243 x 367 cm
Stamp ink on wall, four colours

Six stamps are used to make a 40 years long chronicle of every date that is possible to stamp with them. The list stutters, as several stamps overlap.


Contact

Nicolas Manenti
Installaties , Tekenkunst, Videokunst

nicolasmanenti@yahoo.de

06 12064336

www.nicolasmanenti.net
Instagram
LinkedIn
YouTube

Biografie

Ik kom uit Frankrijk (Albertville, 1980) en woon en werk nu in Nederland. Al een aantal jaren probeer ik een eigen universum te ontwikkelen. Dit wordt beïnvloed door de beeldvorming in de zakenwereld, door werk te maken dat net zoveel van doen heeft met satire als met de serieuze thematiek en methodes van de conceptuele kunst.

Dit stelt mij in staat sommige aspecten van de moderne maatschappij van een afstand te onderzoeken – zoals de moraliteit op de werkplek en de organisatie daarvan vanuit het standpunt van de vreemdeling, van een indringer zelfs. Zo neem ik afstand van de werkelijkheid door haar beeld te bevragen. Door absurde situaties te  orchestreren, bijvoorbeeld door teksten met de hand te kopiëren en ze zo onleesbaar te maken, of door de functie van meubilair te veranderen door het een poëtische lading te geven, probeer ik met onze vervreemding af te rekenen, in elk geval op symbolische wijze.

I was born in 1980 in Albertville, France, and now live and work in the Netherlands. For several years I have been trying to develop a personal universe. It is influenced by the imagery of the corporate world, by setting up works that appeal as much to satire as to more serious themes and methods borrowed from conceptual art. 

This allows me to explore some aspects of modern society – notably the morality of workplaces and its standardized organization  – from a distant point of view: the position of a stranger, an intruder even. This way, I put reality at a distance by questioning its image. By emphasizing the absurdity of the situations that I orchestrate, for example by copying documents by hand to make them illegible, or by diverting the function of furniture to give it a poetic charge, I want to deal with our alienation, at least symbolically.