Nieuws

Filmavond: Het Ondergrondse Orkest

Op vrijdag 24 november worden film- en muziekliefhebbers getrakteerd op een filmparel. Het Ondergronds Orkest van Heddy Honigmann is een van de favoriete documentaires van filmmaker/firmant Jaap Mees.  Honigmann een toonaangevende filmmaker overleed in 2022.

Het Ondergronds Orkest gaat over goede musici die genoodzaakt zijn door omstandigheden , zoals politiek vluchtelingschap, in de Parijse metro gangen te spelen. Zo verdienen zij hun geld. We zien onder andere een harpist uit Venezuela, een violist uit Sarajevo, een pianist uit Argentinië en een groep gitaar spelende zangers in de metro. Niet alleen zien we begenadigde musici , maar horen ook adembenemende levensverhalen. Deze film was ook een van de favoriete documentaires van Heddy Honigmann.

Het Ondergronds Orkest, 108 minuten. Introductie: Jaap Mees

Als korte voorfilm A Life of Waste over de getalenteerde Portugese straatartiest Arthur Bordalo. Regie Trevor Whelan en Rua Meegan. Lengte 10 minuten.

Start: 20.30 uur, toegang gratis

Opening tentoonstelling ‘Transition’

De opening is om 20.30. Inloop vanaf 20.00 uur

Filmavond: Manufactured Landscapes.

Op vrijdagavond 27 oktober is er weer een filmavond in de Firma. Vertoond wordt de Canadese film ‘Manufactured Landscapes’. Over door de mens gemaakte landschappen. Roestende afgedankte tankers, eindeloze fabriekshallen, immense afvalbergen: de massale industrialisatie heeft vergaande gevolgen voor de aarde. Is ontwikkeling vooruitgang?
Fotograaf Edward Burtynsky is bekend om zijn indrukwekkende foto’s van deze door de mens gevormde landschappen. De schoonheid van zijn foto’s is echter verontrustend en roept tegenstrijdige gevoelens op. Zo zijn de foto’s prachtig, maar laten ze ook vervuiling en ondergang zien. Manufactured Landscapes streelt het oog en roept tegelijkertijd ook vragen op.
Regie Jennifer Baichwal, 86 minuten, Engels, Nederlands ondertiteld.

De film wordt ingeleid door firmant Marin de Jong.

Deur open: 20:00 uur. Aanvang film: 20:30 uur
Toegang is gratis 

Feestelijke avond ‘Expositie Kleiwegbrughuisje’

Afgelopen vrijdag, 1 september was de feestelijke opening van de eerste expositie in het Kleiwegbrughuisje. Deze opening krijgt een vervolg bij De Firma op vrijdagavond, 6 oktober. De fotoserie van Ria Volk, die zij afgelopen maanden gemaakt heeft van bruggen, brugwachters en alles daaromheen is dan op groot scherm te zien. Geluiden die Henk Vos geregistreerd heeft zijn te horen bij binnenkomst.

Firmanten die geïnteresseerd zijn in een expositie in het huisje ontvangen informatie over de mogelijkheden van het huisje en kunnen kennismaken met de werkgroep WACHT….een huisje die verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen. U bent allen van harte welkom.

Deur open: 20.00.uur
Begin programma: 20.30 uur

Filmavond: ‘Koutaiba, my camera is my soulmate’

Informatie over ‘Koutaiba, my camera is my soulmate’. Op 29 september om 20.30 uur wordt Jaap Mees’  documentaire ‘Koutaiba, my camera is my soulmate vertoond. Vooraf gegaan door de korte film ‘Still Life’ (9 minuten) van Koutaiba, over de ervaring van een vluchteling in  een hostel.

Koutaiba MY CAMERA IS MY SOULMATE. Deze film gaat over Award winning  filmmaker en fotograaf Koutaiba Al Janabi uit Irak. Op zijn 17e jaar vluchtte hij zijn land uit voor het brute regime van Saddam Hoessein.Via Hongarije kwam hij in Londen terecht, waar Jaap hem ontmoette in een filmclub in Soho. De film toont een Masterclass van Koutaiba in de British Film Institute in Londen. Doorsneden met een diepte interview met Koutaiba bij hem thuis en afgewisseld door fragmenten uit zijn films en foto’s. Ook BFI programmeur David Summerset komt aan het woord.

Lengte : 46 minuten, HD

Deur open: 20:00 uur. Aanvang film: 20:30 uur
Toegang gratis
Reserveren is niet mogelijk

Inleiding door Jaap Mees met na afloop Q&A.

Volgende filmavond is vrijdag 27 oktober.
Nadere informatie volgt, houd de agenda in de gaten!

Opening kunstwerk Kleiwegbrughuisje

Op vrijdagmiddag, 1 september, wordt de eerste tentoonstelling in het Kleiwegbrughuisje geopend. De Firma | kunstcentrum Gouda nodigt belangstellenden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Om 16 uur is de onthulling van het kunstwerk dat voor het huisje gemaakt is door Ria Volk, fotografie, en Henk Vos, geluid. Bruggen, brugwachters en alles wat rondom gebeurt is het onderwerp van deze eerste expositie. Het huisje bevindt zich vlak bij de Kleiwegbrug op de Korte Vest.

Om te vieren dat de Firma in de komende tijd het huisje kan gebruiken voor kunstuitingen komen we na de opening bij elkaar bij  De Firma, Achter de Kerk 13, Gouda.

Kunstexposities in het Kleiwegbrughuisje is een initiatief van de werkgroep WACHT… een huisje!, een werkgroep van firmanten van De Firma. De expositie is gedurende drie maanden iedere dag van buitenaf te zien en te beluisteren.

Kunstproject “Wacht… een huisje”

Brugwachtershuisjes in Gouda, een uitdaging voor kunstenaars

In Gouda zijn nog 3 brugwachtershuisjes: bij de Kleiwegbrug, de Rabatbrug tegenover het Bolwerk en de Haastrechtsebrug. Het huisje bij de Kleiwegbrug is al een tijd niet in gebruik en recent gerenoveerd, de twee anderen worden binnenkort, behalve in noodgevallen, niet meer gebruikt. De bruggen worden dan vanaf een centraal punt bediend.

De gemeente Gouda heeft een oproep gedaan om mee te denken over de invulling van de leeggekomen huisjes. Een werkgroep van De Firma “Wacht! Een huisje” is daarop ingesprongen en heeft het initiatief genomen om te bekijken of de huisjes te gebruiken zijn voor exposities en andere uitingen van kunst. Uit overleg met de gemeente is gebleken dat zij hier positief tegenover staat. Dit maakt de weg vrij om plannen verder uit te werken.

Voor het huisje aan de Kleiwegbrug is op 1 september 2023 de eerste expositie gestart met een kunstwerk dat speciaal voor het huisje is gemaakt door Ria Volk, fotografie, en Henk Vos, geluid. Bruggen, brugwachters en alles wat rondom gebeurt is het onderwerp van deze eerste expositie. Over de beide andere huisjes zal in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid komen over de gebruiksmogelijkheden. De diverse aspecten van het project worden de komende maanden in overleg met de gemeente en het Bestuur van De Firma uitgewerkt.

De werkgroep heeft contact met de landelijke vereniging die zich bezighoudt met het behoud en bescherming van brugwachtershuisjes. Door de toenemende centralisatie van de brugbediening komen er steeds meer vrij. Vaak zijn ze door hun locatie en architectuur  de moeite waard om te behouden.

De werkgroep bestaat uit Hanneke Hemmes, Ank vd Wal, Roboodt  Kleij, Wendy vd Heuvel, Tineke Radder en Matthé van Oostrom.

Firmanten die geïnteresseerd zijn in een expositie in het huisje en de mogelijkheden kunnen contact opnemen met de werkgroep WACHT….een huisje die verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen. Stuur een mail naar coordinator@defirmagouda.nl

Oproep bestuur: vacature secretaris

We zoeken per 1 januari 2024 een nieuwe secretaris in het bestuur van De Firma. Marianne Lint zal dan, volgens afspraak, haar taken als secretaris neerleggen. Als Marianne haar bestuurlijke taken heeft neergelegd is er geen Firmant meer actief in het bestuur. Dat vinden we een onwenselijke situatie. Daarbij streven we naar uitbreiding van het bestuur.

Firmanten die geïnteresseerd zijn om toe te treden tot het bestuur worden van harte uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken. Dat kan via Boris Stil: voorzitter@firmavandrie.nl

Modeltekenen

Modeltekenen

Van oktober t/m mei kun je bij De Firma modeltekenen. Organisator Tineke Prins nodigt op woensdagavond van 19.30 tot 22.30 uur een (naakt)model uit voor geïnteresseerde tekenaars. Ook niet-Firmanten zijn welkom. Het is geen cursus, ieder werkt zelfstandig.

Dit zijn de volgende data in 2023:
22 november
6 en 20 december.

Kosten en materiaal
Firmanten en vrienden van Kunstcentrum Firma Van Drie betalen per keer €9,00, maar als je vooruitbetaalt krijg je korting. Zes avonden bedragen dan slechts €50,00 en 12 avonden vooruitbetalen kost €90,00. Tekenaars die geen Firmant of Vriend van De Firma zijn, betalen €10,00 per sessie, maar krijgen ook korting als ze vooruitbetalen. Voor hen zijn de bedragen respectievelijk € 55,00 en € 105,00. Koffie en thee zijn gratis. Je tekenmateriaal en eventueel een ezel neem je zelf mee.

Wil je meetekenen? Neem dan contact op met Tineke via tinekeprins@gmail.com

Firmant of Vriend van De Firma worden, zodat je ook korting ontvangt op het modeltekenen? Dat kan altijd!

Zie de agenda voor data tekensessies.

 

 

Opening expositie ‘Vrouwen met perspectief’

De tentoonstelling ‘Vrouwen met perspectief’ van kunstenaar Marianne Lint en Jos van der Biezen opent op donderdag 24 augustus om 20.30 uur. Inloop is vanaf 20.00 uur.