Nieuwsberichten

Kunstproject “Wacht… een huisje”

17 augustus 2023

Brugwachtershuisjes in Gouda, een uitdaging voor kunstenaars

In Gouda zijn nog 3 brugwachtershuisjes: bij de Kleiwegbrug, de Rabatbrug tegenover het Bolwerk en de Haastrechtsebrug. Het huisje bij de Kleiwegbrug is al een tijd niet in gebruik en recent gerenoveerd, de twee anderen worden binnenkort, behalve in noodgevallen, niet meer gebruikt. De bruggen worden dan vanaf een centraal punt bediend.

De gemeente Gouda heeft een oproep gedaan om mee te denken over de invulling van de leeggekomen huisjes. Een werkgroep van De Firma “Wacht! Een huisje” is daarop ingesprongen en heeft het initiatief genomen om te bekijken of de huisjes te gebruiken zijn voor exposities en andere uitingen van kunst. Uit overleg met de gemeente is gebleken dat zij hier positief tegenover staat. Dit maakt de weg vrij om plannen verder uit te werken.

Voor het huisje aan de Kleiwegbrug is op 1 september 2023 de eerste expositie gestart met een kunstwerk dat speciaal voor het huisje is gemaakt door Ria Volk, fotografie, en Henk Vos, geluid. Bruggen, brugwachters en alles wat rondom gebeurt is het onderwerp van deze eerste expositie. Over de beide andere huisjes zal in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid komen over de gebruiksmogelijkheden. De diverse aspecten van het project worden de komende maanden in overleg met de gemeente en het Bestuur van De Firma uitgewerkt.

De werkgroep heeft contact met de landelijke vereniging die zich bezighoudt met het behoud en bescherming van brugwachtershuisjes. Door de toenemende centralisatie van de brugbediening komen er steeds meer vrij. Vaak zijn ze door hun locatie en architectuur  de moeite waard om te behouden.

De werkgroep bestaat uit Hanneke Hemmes, Ank vd Wal, Roboodt  Kleij, Wendy vd Heuvel, Tineke Radder en Matthé van Oostrom.

Firmanten die geïnteresseerd zijn in een expositie in het huisje en de mogelijkheden kunnen contact opnemen met de werkgroep WACHT….een huisje die verantwoordelijk is voor de tentoonstellingen. Stuur een mail naar coordinator@defirmagouda.nl