Over ons

Over ons

De Firma Kunstcentrum Gouda biedt een podium voor professionele kunstenaars uit Gouda en omgeving, is een broedplaats voor talent en een ontmoetingsplek voor kunstenaars en publiek. Het doel van De Firma is het onder de aandacht brengen bij een zo’n groot mogelijk publiek van alle vormen van hedendaagse kunst. Hiermee verbetert het kunstklimaat in Gouda en de economische zelfstandigheid van kunstenaars.

Er zijn ruim honderd professionele kunstenaars  aangesloten als Firmanten bij De Firma.

Missie en Visie

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Het beleid van De Firma Kunstcentrum Gouda is gericht op het faciliteren van kunstenaars uit Gouda en omstreken. Door het mogelijk te maken voor kunstenaars om te exposeren, optredens te verzorgen en deel te nemen aan activiteiten en projecten, wordt tegelijkertijd gerealiseerd dat het Goudse publiek hier kennis van kan nemen. Ook het contact tussen kunstenaars en inwoners van Gouda wordt door De Firma gestimuleerd. De Firma steekt veel tijd in het aangaan en onderhouden van contacten met andere (Goudse) organisaties op het gebied van kunst en cultuur en gaat daar waar mogelijk samenwerking met deze organisaties aan.

Missie
De Firma is hèt podium voor professionele hedendaagse kunst in Gouda en omstreken.

Visie
De Firma wil een inspiratiebron zijn voor professionele kunstenaars* en een ontmoetingsplek creëren voor kunstenaars en publiek.

* Een professionele kunstenaar is iemand die vanuit innerlijke noodzaak, passie en intentie, met behulp van (soms ambachtelijke) vaardigheden en competenties in staat is om kunst te maken die in haar aard een reflectie is van zijn innerlijke drijfveer. De aldus ontstane kunst prikkelt en voegt iets toe aan de (kunst)wereld.

Team

Algemeen coördinator
Marcel van den Tooren
Telefoon: 06-29338659
Mail: coordinator@defirmagouda.nl

Bestuur
Boris Stil, voorzitter
Ruud Breedveld, penningmeester
Eline Levering, secretaris
Peterpaul Kloosterman, bestuurslid

Neem contact op met het bestuur via voorzitter@defirmagouda.nl

Tentoonstellingscommissie
Karin Winkel, voorzitter
Marin de Jong
André Groeneveld

Neem contact op met de tentoonstellingscommissie via exposities@defirmagouda.nl

Ballotagecommissie
Arjenne Vossepoel, voorzitter
Een wisselende groep kunstenaars

Neem contact op met de ballotagecommissie: ballotage@defirmagouda.nl

PR en website
Carla Henneveld, persvoorlichter
Mail: pers@defirmagouda.nl

Allemaal vrijwilligers
De Firma Kunstcentrum Gouda wordt gerund door vrijwilligers. Bestuur, commissies, surveillanten en barbeheer: alles draait omdat mensen zich belangeloos inzetten voor elkaar en voor het culturele klimaat in Gouda en omgeving.

Maar een vrijwilligersorganisatie kan altijd extra menskracht gebruiken. Kijk voor specifieke taken op deze pagina bij Vacatures.

Geschiedenis

De voorloper van het huidige De Firma Kunstcentrum Gouda was Kunststichting Firma Van Drie, die in 2007 ontstond uit een fusie tussen Kunstcentrum Burgvliet (anno 1955) de Regionale Kunststichting Gouda (van de Stadsgalerie, opgericht in 1987) en Museum Gouda.

Pand Roodbol
In 2007 vestigde De Firma Kunstcentrum Gouda zich in het pand Achter de Kerk 13. Tot 2006 werkten hier enkele generaties van de steenhouwersfamilie Roodbol. Oudere Gouwenaars herinneren het zich nog wel: grote stukken natuursteen naast en tegenover het pand en bij de kerk, gecombineerd met het geluid van bikken en zagen op straat en vanuit de werkplaats. In de klinkers voor de ingang zijn her en der nog slijpsporen te zien.

Rijksmonument
Achter de Kerk 13, dat vlak naast de zij-ingang Museum Gouda is gelegen, is een van de weinige houten bouwwerken in Gouda. Het werd waarschijnlijk rond 1800 gebouwd en heeft een klokgevel die is versierd met krullen. Het is een rijksmonument dat in 1984 volledig werd gerestaureerd.

Burgvliet
In 1955 werd in Gouda een kunstenaarsvereniging opgericht. Alfred Tempelman en anderen exposeerden die eerste jaren in de bovenruimte van een café aan de Kleiweg. Vanaf 1958 exposeerden zij in delen van de Agnietenkapel en na 1966 tot eind jaren negentig in de Jeruzalemkapel – die toen nog niet gerestaureerd was – in de kapel en de bijgebouwen. Bovenin was de caféruimte. Daarna huisde Burgvliet tot 2007 in een schoolgebouw aan de Lange Groenendaal.

Regionale Kunststichting Gouda
De Regionale Kunststichting Gouda (RKS) werd opgericht in 1988 als afsplitsing van Burgvliet, omdat diverse leden zich niet konden vinden in het beleid van het bestuur van Burgvliet. De RKS organiseerde van 1988 tot 2007 (verkoop)exposities in de Stadsgalerie, een pand ook gelegen aan Achter de Kerk. Cees van der Veer was een van de drijvende krachten, tot zijn dood in 2000.

Vacature

De Firma Kunstcentrum Gouda draait op vrijwilligers. Draag je steentje bij, dan blijft De Firma lekker draaien! Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

Surveillant
Tijdens exposities, van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur, zijn er surveillanten nodig. Surveillanten zorgen ervoor dat de expositieruimte geopend, verwarmd en verlicht is. Ook ontvangen zij vriendelijk de bezoekers en houden de kunstwerken in de gaten. In het weekend surveilleren de exposanten zelf, maar voor door de week zoekt De Firma nog surveillanten.

Surveillanten ontvangen van de exposanten de juiste informatie om bezoekers goed te woord te kunnen staan. Ook zorgen ze ervoor dat de bezoekers zich welkom voelen. Wil jij ook een aantal keer per maand surveilleren? Dat kan voor een hele middag, van 12.00 tot 17.00 uur, of voor een deel van de middag: van 12.00-14.30 of van 14.30-17.00. Meld je aan bij: coordinator@defirmagouda.nl

Tentoonstellingscommissie
De tentoonstellingscommissie is verantwoordelijk voor de exposities in De Firma. Deze commissie kan nog wel wat hulp gebruiken. Voel jij ervoor om exposities te initiëren, organiseren en in te richten? Neem contact op met voorzitter@defirmagouda.nl

Barcommissie
De barcommissie is een groep mensen die tijdens openingen, finissages en andere publieke activiteiten zorgt voor een gastvrije ontvangst van de bezoekers en deelnemers. De barcommissie voorziet hen van drankjes (en eventuele hapjes) en zorgt voor een prettige sfeer en passende muziek. Uiteraard hoort daar ook de afwas en wat opruimen bij. De barcommissie wordt aangestuurd door de barcoördinator, die zorgt voor het rooster van de bardiensten en de inkoop van de alle benodigdheden.

Versterking
De barcommissie kan nog versterking gebruiken. Zin om te helpen?
Neem contact op met coordinator@defirmagouda.nl

Steun ons

Word Vriend
De Firma kan altijd financiële hulp gebruiken. Met een bijdrage van € 55,00 (of zoveel minder als je maar kunt missen) per jaar kun je De Firma Kunstcentrum Gouda al steunen als Vriend van De Firma. Neem contact op met onze penningmeester via penningmeester@defirmagouda.nl om je jaarlijkse bijdrage in orde te maken.

Formulieren ten behoeve van exposanten, Firmanten en vrijwilligers, alsmede stichtingsstatuten en andere openbare documenten van De Firma Kunstcentrum Gouda.