Privacy statement

Privacyprotocol

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook als kleine kunststichting hebben wij te maken met verplichtingen. De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

In het kader van de nieuwe wetgeving zijn organisaties verplicht een Privacyprotocol te hanteren. De Firma | kunstcentrum Gouda heeft zo’n protocol opgesteld. Om dit protocol in te zien, klik je op deze link: Privacyprotocal lezen en downloaden